محمدحسن یوسفی

درباره من

دکتر محمدحسن یوسفی
image

دانشیار گروه آموزشی علوم پایه @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

محمد حسن یوسفی آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی رشته: آناتومی (علوم تشریحی) دامپزشکی سمت اجرایی در حال حاضر: رئیس دانشکده دامپزشکی آدرس ایمیل:   Myousefi@semnan.ac.ir...

محقق گوگل

(1402/9/20)

استنادات

82

h-index

5

i10-index

3

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/9/17)

استنادات

17

مقالات

12

h-index

3

مؤلفین همکار

27

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1366-1372

دکتری عمومی دامپزشکی

دانشگاه شیراز

1372-1377

دکتری تخصصی آناتومی (علوم تشریحی) دامپزشکی

دانشگاه تهران

تجارب

1386-1390

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1390-1391

معاون مدیر کل دانشجویان داخل وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1391-1393

مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1394- ادامه دارد

رئیس دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

1395-1396

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1397- ادامه دارد

سرپرست آموزشکده دامپزشکی

آموزشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

1379-1381

مدیر گروه دامپزشکی

آموزشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان

1381-1387

دبیر کمیته رفاهی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1382-1384

مدیر امور فرهنگی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1384-1385

معاون دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

دانشکده روانشناسی و امور تربیتی دانشگاه سمنان

1385-1386

رئیس دانشکده روان شناسی و امور تربیتی

دانشکده روانشناسی و امور تربیتی دانشگاه سمنان

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Genetic characterization and phylogenetic of Anaplasma capra in Persian onagers (Equus hemionus onager)
VETERINARY MICROBIOLOGY(2021)
^حمید استاجی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ایرج اشرافی تامای, ^سحر غفاری خلیق
Threshold Time to Onset Serum Biochemical Changes of Turkoman Racehorses at Different Serum-Clot Contact Times and Temperatures
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2021)
9112519020, ^محمود احمدی همدانی*, ^محمدحسن یوسفی, ^رضا نارنجی ثانی
Study of the Effect of Topical Ozonated Oil on Healing of Calvarial Defect
JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY(2021)
سپهر دری, ^حمیدرضا مسلمی*, ^محمدحسن یوسفی, ^محمود احمدی همدانی, ^سحر غفاری خلیق
The Effects of Dietary Saponins on Ruminal Methane Production and Fermentation Parameters in Sheep: a Meta-analysis
IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE(2021)
بابک دارابی قانع, ^علی مهدوی*, فرزاد میرزایی آقچه قشلاق, بهمن نوید شاد, ^محمدحسن یوسفی, Michael R.F. Lee
مطالعه ریختشناسی استخوانهای اصلی اندام حرکتی سینهای، در کاراکال (Caracal caracal) و خدنگ (Herpestes edwardsii)
فصلنامه محیط زیست جانوری(2019)
بابک رسولی*, ^محمدحسن یوسفی, غلامرضا بهنام, ریحانه هوشمندعباسی, حسین درعلی نبی
Anatomical Study of Extrinsic and Some Intrinsic Muscles of the Thoracic Limb in Iranian Pine Marten (Martes Martes): A Case Report
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2018)
^محمدحسن یوسفی, بابک رسولی, صادق قدرتی, محمد علی ادیبی, 9212519012, 9112519101, غلامرضا بهنام
تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه Scandix pecten-veneris L. بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران(2017)
9311512003, ^رضا جمشیدی*, مهدی مهرآبادی, ^محمدحسن یوسفی, ^خسرو قزوینیان
Evaluation of Teat Ultrasound Measurements for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Holstein Dairy Cow
PHILIPPINE JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE(2017)
^رضا نارنجی ثانی*, ^محمدحسن یوسفی, ^اشکان جبلی جوان, 8912519101
Ramification of Celiac artery in the Pine marten(Martes martes). Celiac artery in Pine marten
Iranian journal of veterinary science and technology(2017)
^محمدحسن یوسفی*
anatomical study of the Iranian brown bears skull(ursus arctos)): A case report
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2016)
^محمدحسن یوسفی*
مطالعه آناتومیکی انشعابات سرخرگ کاروتید خارجی در گوسفند نژاد سنگسری
(2014)
^محمدحسن یوسفی
بررسی میکروسکوپی توزیع رشته های عصبی در ناحیه آزاد پنیس شتر یک کوهانه ایرانی
(2013)
^محمدحسن یوسفی
Effect of Follicle-Stimulating Hormone and Testosterone on viability rate of cryopreserved spermatogonial stem cell after Thawing
Iranian journal of veterinary science and technology(2013)
رضا. .نارنجی.ثانی, پ تاجیک, ^محمدحسن یوسفی, منصوره موحدین, شیوا شفیعی
Histological study of cartilaginous cells distributed in the body of the penis in one-humped camel(camelus dromcdarius)
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2013)
^محمدحسن یوسفی, حسن گیلانپور, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
ساختار تشریحی و بافت شناسی غده تیروئید در شتر یک کوهانه
(2012)
^سید جواد احمدپناهی, ^محمدحسن یوسفی
دوتایی شدن قسمتی از پا (Bimelia) بهمراه فقدان تشکیل پوست (Epitheliogenesis imperfecta) در یک مورد گوساله نژاد هلشتاین
(2009)
سید محمد حسینی , ^محمدحسن یوسفی, محمدرضا یوسفی, شیلا امید ظهیر, عباس مومنی, ^زین العابدین بختیاریان
Effects of Occupational Formaldehyde Exposure on Passive Avoidance Conditioning and Anxiety Levels in Wistar rats
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2023)
9112519007, ^محمدحسن یوسفی*, ^سعیده نعیمی, ^علی مهدوی
Skull, mandible and hyoid apparatus in the Indian grey mongoose (Herpestes edwardsii): A comprehensive anatomical study
ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA(2023)
^سید بابک رسولی آهاری*, ^محمدحسن یوسفی
Computed tomographic assessment of relationship between renal volume and second vertebral body volume in healthy adult dogs
Academic Journal of Health Sciences(2022)
9012519024, سارنگ سروری*, ^محمدحسن یوسفی, یاسمین والی, بنفشه شاتری امیری
بررسی اثرات بالینی و رادیولوژی تجویز موضعی لایست پلاکتی خودی به دنبال جراحی برداشت سر و گردن استخوان ران (FHO) در خرگوش/Evaluation of clinical and radiological effects of topical autologous platelet lysate in femoral head and neck ostectomy in rabbits
اولین کنگره بین المللی علوم آناتومی دامپزشکی/international congress on veterinary anatomical science(2021-03-03)
9211519017*, ^محمدحسن یوسفی, ^حمیدرضا مسلمی, یاسمین والی
Effect of follicle-stimulating hormone and testosterone on colony formation of bovine spermatogonial stem cell
the 2the intarnational congress of large animal practitioners(2013-02-27)
پ تاجیک, م معزی فر, ^محمدحسن یوسفی, ^حمید رضا محمدی
animal model ofPTSD: behavioral changes following underwater trauma,situational reminders and diazepam treatment
27 th International congress of applied psychology(2010-07-11)
^شاهرخ مکوند حسینی, ^ایمان اله بیگدلی, ^محمدحسن یوسفی
مطالعه میکروسکوپی پلک سوم در شتر یک کوهانه ایرانی
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2008-04-26)
^محمدحسن یوسفی, ^هادی برقی, ^هادی برقی, بهرامعلی ظاهری, ^هادی برقی, ^هادی برقی, ^هادی برقی, بهرامعلی ظاهری
بررسی توزیع سلولهای غضروفی در ناحیه بدنه پنیس شتر نر یک کوهانه
پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2008-04-26)
^محمدحسن یوسفی
Angioarchitecture of the penis in One-humped Camel (Camelus Dromedarius)
کنفرانس بین المللی شتر(2006-05-09)
^محمدحسن یوسفی, حسن گیلانپور, حسن گیلانپور
Histologic Evaluation of Cartilaginous Structure of Free Part Penis in Iranian One- Humped (Camel Dromedaries
بیست و سومین کنگره جهانی نشخوارکنندگان(2004-07-11)
M Abrkar, M Abrkar, F Adibhashemi, F Adibhashemi, ^محمدحسن یوسفی
مطالعه آناتومیکی سرخرگ ماگزیلاری (آرواره ای) در شتر یک کوهانه ایرانی
سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2004-02-20)
^محمدحسن یوسفی
مطالعه آناتومیکی اجسام غاری اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه
اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران(2000-06-21)
حسن گیلانپور, حسن گیلانپور, ^محمدحسن یوسفی
The effect of the healing rate of Polyvinyl Alcohol Nano-Fibers Containing Pistachio Hull Extract on healing of bone defect induced in the rat calvarium
3rd Intl. Conf. on Researches in Nanotechnology & Nanoscience/سومین همایش بین المللی تحقیقات و علوم و فناوری نانو(2023-04-26)
^حمیدرضا مسلمی*, 9612519016, ^محمدحسن یوسفی, ^سحر غفاری خلیق
بررسي اثر سطوح مختلف گياه سوزن چوپان بر عملكرد سيستم ايمني برخي فراسنجه هاي خوني و مورفووژي دوره در جوجه هاي گوشتي
وسگري كياسري مفيد(تاریخ دفاع: 1395/07/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير راهكارهاي مديريتي و تغذيه اي بر عملكرد و بيان ژن HSP70 در گاوهاي شيري تحت تنش گرمايي
ملائي برنتي پوريا(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Follicle stimulating hormone increases spermatogonial stem cell colonization during in vitro co-culture
VETERINARY RESEARCH FORUM(2013)
پ تاجیک, ^محمدحسن یوسفی, منصوره موحدین, بابك قاسمی پناهی, شیوا شفیعی, ^محمود احمدی همدانی
Effect of follicle-stimulating hormone and testosterone on colony formation of bovine spermatogonial stem cell
Comparative clinical pathology(2013)
پ تاجیک, م معزی فر, ^محمدحسن یوسفی, منصوره موحدین, بابك قاسمی پناهی, شیوا شفیعی, پ رحیمی فیلی
effect of testosterone on spermatogonial cell colony formation during in vitro co-culture
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2013)
پ تاجیک, ^محمدحسن یوسفی, منصوره موحدین
بررسی اثرات بالینی و رادیولوژی تجویز موضعی لایست پلاکتی خودی به دنبال جراحی برداشت سر و گردن استخوان ران (FHO) در خرگوش/Evaluation of clinical and radiological effects of topical autologous platelet lysate in femoral head and neck ostectomy in rabbits
Current Environmental Health Reports(0)
9211519017*, ^محمدحسن یوسفی, ^حمیدرضا مسلمی, یاسمین والی
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی(اندام های حرکتی،سر و گردن)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی(اندام های حرکتی،سر و گردن)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی (دستگاهها)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی (دستگاهها)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی (اندام های حرکتی، سر و گردن)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی (اندام های حرکتی، سر و گردن)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی اندام های حرکتی، سر و گردن
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی اندام های حرکتی، سر و گردن
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی (دستگاه ها)
آناتومی مقایسه ای دام های اهلی (دستگاه ها)
محفظه آبی برای سونوگرافی جهت اخذ تصویر واضحتر از سرپستانک گاو
دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان(2018-01-15)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
اصطلاحات و ویژه گی های استخوان ها   (412 بار دانلود)
استخوان های اندام حرکتی دست 1   (434 بار دانلود)
فیلم آموزشی آناتومی سیستماتیک 1: عروق و اعصاب سر و گردن. بخش دوم   (533 بار دانلود)
فیلم آموزشی آناتومی سیستماتیک 1: عروق و اعصاب سر و گردن. بخش اول   (514 بار دانلود)
فیلم آموزشی آناتومی سیستماتیک 2 (مقایسه 2) : دستگاه تناسلی نر   (510 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). عروق و اعصاب حفره شکمی و لگنی   (585 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). پرندگان. بخش دوم   (505 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). پرندگان. بخش اول   (485 بار دانلود)
فایل Pdf تهیه مقاطع تشریحی. بخش چهارم   (657 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه تناسلی ماده   (541 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه ادراری   (500 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه گوارش. روده، کبد و پانکراس   (534 بار دانلود)
فایل Pdf تهیه مقاطع تشریحی. بخش سوم   (944 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. دستگاه گوارش بخش دوم   (654 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 1 ماهیچه های سر   (580 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه گوارش. معده   (577 بار دانلود)
فایل Pdf تهیه مقاطع تشریحی. بخش دوم   (899 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. سیستم لنفاوی، دستگاه گوارش بخش اول   (653 بار دانلود)
فایل Pdf تهیه مقاطع تشریحی. بخش اول   (1380 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. قلب و عروق   (682 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 1 ماهیچه های گردن   (584 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه گردش خون. عروق و اعصاب سینه   (599 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه گردش خون. قلب   (557 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه گوارش بخش اول   (518 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه تنفس بخش سوم   (581 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه تنفس بخش دوم   (637 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 2 ( مقایسه ای 2 ). دستگاه تنفس بخش اول   (683 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 1 ماهیچه های پا   (590 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. دستگاه تنفس (جلسه 9 و 10 )   (645 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. مفاصل   (625 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 1 مهره ها و مفاصل گردن   (636 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. ستون مهره ها و قفسه سینه   (627 بار دانلود)
آناتومی پایه. استخوان های جمجمه   (660 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 1 جمجمه بخش دوم   (647 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی پایه. استخوان های اندام حرکتی خلفی ( پا)   (613 بار دانلود)
فیلم آموزشی. آناتومی سیستماتیک 1 جمجمه بخش اول   (777 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
آناتومی سیستماتیک 2   (585 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی
آناتومی مقایسه ای 1   (558 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی
آناتومی پایه   (701 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی
آناتومی مقایسه ای 2   (589 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی
آناتومی علوم آزمایشگاهی   (810 بار دانلود)
رشته : علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
آناتومی سیستماتیک 1   (1018 بار دانلود)
رشته : دکتری عمومی دامپزشکی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

بخش آناتومی. گروه علوم پایه. دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
myousefi@semnan.ac.ir
(+98)2331533624

فرم تماس